tisdag 3 november 2009

It's a luscious mix of words and tricks

Citerar Annika Enqvist, en av initiativtagarna till The New Beauty Council:

Vad tycker du om stadens hårda hållning och nolltolerans mot graffiti och gatukonst?

– Det är viktigt att försöka förstå mekanismerna bakom hållningen. Varför anses graffiti som fult? Hur spelar smuts och upplevd oordning roll i den debatten? De politiska besluten påverkas ju också alltid av personlig smak. Historiskt sett har fulhet ofta definierats som det avvikande, eller bara som en motsats till skönhet. Ofta får det fula representeras av fel sak på fel plats, en typ av oordning. Ett klassiskt exempel är ju att vi upplever hår och blod som äckligt så fort det lämnat kroppen. Jag tror att det går att dra paralleller till stadens hållning till graffiti. Det känns lite farligt om man tänker att man strävar efter att allt ska vara så ordnat, rent och likformat som möjligt i staden. Om det som är annorlunda anses fult, finns där då plats för olika sorters människor? Eller ska de också städas bort?

Inga kommentarer: